O společnosti

ČOS - Česká ochranná společnost a.s. je civilní bezpečnostní službou, která je specializovaná a specificky vybavená k poskytování služeb na vysoké úrovni. ČOS – Česká ochranná společnost a.s. byla založena 8.3.2000 a brzy se etablovala na českém trhu v oblasti komplexních služeb klientům. V současné době poskytuje svým klientům komplexnější nabídku bezpečnostních a úklidových služeb, přičemž v roce 2007 dosáhla obratu 230 mil. Kč a zaměstnává v současné době cca 800 zaměstnanců ve všech oborech.

Management:

Management společnosti ČOS – Česká ochranná společnost a.s. je tvořen výhradně odborníky z řad pracovníků státních bezpečnostních organizací (Policie ČR, armáda ČR) a pracovníky s dlouholetou praxí v oboru bezpečnostních a úklidových služeb.

Strategie společnosti:

Na trhu bezpečnostních služeb v rámci České republiky působí cca 3 500 firem s koncesí k ochraně majetku a osob, z čehož je cca 1 300 aktivních. Celkový finanční objem trhu se pohybuje od 16 do 18 mld. Kč. V tomto specifickém oboru podnikání pracuje celkem cca 50 000 osob. Kromě Živnostenského zákona neexistuje v ČR legislativní úprava, definující přímo podnikání v oblasti bezpečnostního průmyslu.
Strategií ČOS – České ochranné společnosti a.s. je vyčlenit se z této dlouhé řady firem především svou kvalitou, seriózností, komplexností poskytovaných služeb, rozsahem své působnosti a v neposlední řadě svým přístupem odpovědnosti za splnění stanovených úkolů se systémem dokladace přímo majitelům společností jednotlivých klientů.

Přístup společnosti k bezpečnostní problematice:

Profesionální a odpovědný přístup k bezpečnostní problematice zadavatelů předpokládá řešení bezpečnostních otázek jako komplexní permanentní proces systémových kroků.
Naše společnost v rámci prvotních jednáních s managementem zadavatele vyhodnotí definovanou bezpečnostní strategii společnosti, komunikující s celkovou strategií společnosti a ze zjištěných informací připraví bezpečnostní analýzu objektové bezpečnosti. V této analýze jde o předložení návrhu řešení problematiky objektové bezpečnosti, technického zabezpečení objektů , fyzické ostrahy a všech jejich vzájemných vazeb. Tento proces má za úkol aplikovat pravidla pro zajištění celkové objektové bezpečnosti. Takto systémově realizovaná bezpečnostní problematika společnosti zadavatele je nejen zárukou minimalizace nákladů, za součastného dosažení efektivity celého systému, ale z pohledu současného i budoucího nahlížení na danou problematiku, i prezentací firemní kultury v dané oblasti.

Pojištění společnosti

ČOS – Česká ochranná společnost a.s. sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám u Pojišťovny KOOPERATIVA na částku 30 mil. Kč pro převozy finančních hotovostí a cenin a na částku 20 mil. Kč - odpovědnost za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti. (Viz přiložená kopie pojistné smlouvy)

Náhrady škody se řídí ustanovením § 373 Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

Osvědčení společnosti

V rámci snahy o zkvalitnění poskytovaných služeb přistoupila naše společnost v roce 2000 k zavádění systému řízení jakosti podle mezinárodně platných norem ISO. Tento proces byl završen v září roku 2001 externím auditem a udělením href=>certifikátu, který potvrzuje, že veškerá činnost u naší společnosti probíhá v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO řady 9000..

ČOS – Česká ochranná společnost a.s. je od roku 2008 rovněž držitelem „href=>Osvědčenípodnikatele“ vydaného Národním bezpečnostním úřadem ČR dle § 121 zák č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Na základě tohoto osvědčení má společnost podle § 20 odst. 1 zák č. 412/2005 Sb., přístup k utajovaným informacím do stupně utajení DŮVĚRNÉ.

 

Certifikáty a osvědčení

Personální problematika

Zaměstnanci ČOS – České ochranné společnosti a.s., kteří vykonávají veškeré poskytované služby, jsou podrobováni důkladné bezpečnostní prověrce. Před nástupem do výkonu zaměstnání absolvují pracovníci vstupní teoretickou přípravu v rozsahu 16-ti hodin, která je složena z legislativních základů, povinností strážných a bezpečnostních pracovníků, popřípadě pracovníků ostatních služeb a 8-mi hodinovou praktickou průpravu na budoucím pracovišti. Všichni zaměstnanci ČOS – České ochranné společnosti a.s. jsou vázáni služebním a obchodním tajemstvím, která brání zneužití informací a zaručuje zákazníkům plnou diskrétnost. Vybraní pracovníci, zajišťující převozy hotovostí, osobní ochranu, či jakýkoliv výkon služby se zbraní jsou dále podrobováni speciálně vytvořenému souboru psychotestů. Pro tyto zaměstnance jsou pravidelně organizovány výcvikové zdokonalovací kempy, pro výcvik specializovaných činností.

Kvalita

Spokojenost zákazníka je měřítkem kvality a je dosahována prostředky:

Spolupráce

Stálé přizpůsobování se požadavkům zákazníka – pravidelná setkání, kvartální vyhodnocení dodržování smluvních podmínek, nové náměty.
V rámci plnění povinností bezpečnostní služby zaměstnanci velice úzce spolupracují s Policií ČR, nebo obecní policií. Dle možností využíváme služeb těchto složek při plnění úkolů, vyplývajících z elektronického střežení objektů, kde na základě smlouvy plní funkci výjezdové skupiny přímo hlídka obecní – městské policie.

Pobočky

Ostrava: vedení společnosti a oblastní ředitelství Morava
Praha: oblastní ředitelství Čechy
Morava: Ostrava, Bohumín, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek, Čeladná, Opava, Břidličná, Vrbno pod Pradědem, Karolinka, Uherský Brod
Čechy: Praha, Karlovy Vary, Nový Bor, Tábor, Sezimovo Ústí, Chlum u Třeboně, Sázava

 

 

 

 

 

Reference

Toto je pouze stručný seznam našich referencí. Pokud máte zájem prohlédnout si více našich referencí, prosím pokračujte do sekce reference.

 

Reference

O společnosti

ČOSAS - Čecká ochranná společnost a.s. je civilní bezpečnostní službou, která je specializovaná a specificky vybavená k poskytování služeb na vysoké úrovni. 

ČOSAS - Čecká ochranná společnost a.s. byla založena 8.3.2000 a brzy etabovala na českém trhu v oblasti komplexních služeb klientům.

Více o společnosti

Naši klienti

Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom

Kariéra

Neustále hledáme nové kolegy, a to pro všechny regiony České republiky. Vyberte si preferovaný obor a lokalitu. Nabízíme dlouhodobou spolupráci a možnost profesního růstu. 

Staňte se součástí našeho týmu!

Přihláška

Kontakt

Česká ochranná společnost a.s.
Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Rychlý Non-Stop kontakt:
gsm: +420 733 311 311

Všechny kontakty

Novinky


Archiv novinek