Česká ochranná společnost

O společnosti

ČOS - Česká ochranná společnost a.s. je civilní bezpečnostní službou, která je specializovaná a specificky vybavená k poskytování služeb na vysoké úrovni. 

ČOS - Česká ochranná společnost a.s. byla založena 8.3.2000 a brzy etabovala na českém trhu v oblasti komplexních služeb klientům.

Více o společnosti

Naši klienti

Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom

Kariéra

Neustále hledáme nové kolegy, a to pro všechny regiony České republiky. Vyberte si preferovaný obor a lokalitu. Nabízíme dlouhodobou spolupráci a možnost profesního růstu. 

Staňte se součástí našeho týmu!

Přihláška

Kontakt

Česká ochranná společnost a.s.
Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Rychlý Non-Stop kontakt:
gsm: +420 733 311 311

Všechny kontakty

Novinky


Archiv

Obor vnější ostrahy majetku

- tato služba vychází z rozboru stávající konkrétní situace a zpracované objektové bezpečnosti, obsahující riziková místa, návrhy na řešení snížení nákladů při zvýšení bezpečnosti

- zabránění vstupu a vjezdu do objektu nepovolaným osobám

- regulace a evidence pohybu osob a vozidel v objektu podle schváleného režimu (interní zóny)

- podání základních informací o službách a jejich rozmístění v objektu

- zabránění páchání trestné činnosti a zajištění pachatelů

- preventivní činnost na úseku požární ochrany

- zajištění klíčového režimu ve střežených objektech

- poradenská činnost v oblastech tvorby a zajišťování bezpečnostní politiky objednatele

- recepční služba v objektech objednatele zaměstnanci se znalostí minimálně jednoho světového jazyka

- obchůzková služba s využitím systému obchůzkové kontroly – dle přání objednatele možno se psem služebního plemene

- další služby dle požadavku objednatele