Operační program Zaměstnanost

Naše společnost zahájila od 1. února 2017 realizaci vzdělávacího projektu s názvem Vzdělávání zaměstnanců = vyšší efektivita a výkon a registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004320. Projektem chtěla naše společnost zvýšit úroveň znalostí našich zaměstnanců, zlepšit pracovní výkony a vyšší motivaci, což jak doufáme, přispěje k lepší konkurenceschopnosti firmy na trhu. Vzdělávací projekt byl původně navržen a naplánován na 20 měsíců pro cílovou skupinu 20 osob – zaměstnanců společnosti na pozicích strážný nebo vrátný.

Vzdělávání bylo zaměřeno především na měkké a manažerské dovednosti, které jsou důležitou součástí pracovní náplně cílové skupiny. Zaměstnanci byli proškoleni v kurzech věnujících se problematice Zvládání kritiky, složitých situací a jednání s lidmi, Stanovení priorit, Pravidla pro jednoduchý time management, Péče o zákazníka, Aktivní uplatňování gender principů, Zvyšování výkonnosti, Komunikace v obtížných situacích a Stres a jeho odstraňování. Všechny realizované školení byly 16 hodinové krátké kurzy, které se uskutečnily v sídle společnosti a školili je vhodní lektoři, kteří připravili náplň a obsah vždy na míru dané cílové skupině a zaměření společnosti.

Projekt byl úspěšně ukončen již o měsíc a půl dříve, než bylo původně plánováno. Bylo proškoleno 20 osob (vrátných, strážných) a těchto 20 osob získalo osvědčení po úspěšném ukončení kurzů.

Celý projekt byl velice přínosný jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele a napomohl k rozvoji dovedností a znalostí, kterými pracovníci oplývají a především pomohl vyřešit mírný nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.

O společnosti

ČOSAS - Čecká ochranná společnost a.s. je civilní bezpečnostní službou, která je specializovaná a specificky vybavená k poskytování služeb na vysoké úrovni. 

ČOSAS - Čecká ochranná společnost a.s. byla založena 8.3.2000 a brzy etabovala na českém trhu v oblasti komplexních služeb klientům.

Více o společnosti

Naši klienti

Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom
Retro Music Hall
Click to zoom

Kariéra

Neustále hledáme nové kolegy, a to pro všechny regiony České republiky. Vyberte si preferovaný obor a lokalitu. Nabízíme dlouhodobou spolupráci a možnost profesního růstu. 

Staňte se součástí našeho týmu!

Přihláška

Kontakt

Česká ochranná společnost a.s.
Kolejní 1323/12
702 00 Ostrava, Moravská Ostrava

Rychlý Non-Stop kontakt:
gsm: +420 733 311 311

Všechny kontakty

Novinky


Archiv novinek